Η απάντηση του υπουργείου Οικονομικών στην επίσκεψη Τσίπρα


Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΟΙΚ, αναφέρεται:
Σε απάντηση σημερινής δήλωσης του Πρόεδρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. μετά από επίσκεψή του στο ΣΔΟΕ, το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει τα εξής:
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το ΣΔΟΕ προκειμένου να εξασφαλίσει το κατάλληλο σκηνικό για την παράστασή του. Το σενάριο ήταν ήδη έτοιμο και είχε διαρρεύσει από την Κουμουνδούρου από χθες, είτε από απροσεξία είτε προκειμένου να δώσει μια πρόγευση. Επομένως, δεν χρειαζόταν την ενημέρωση για τις δηλώσεις του.
Το ΣΔΟΕ ανεπηρέαστο από οποιαδήποτε παρέμβαση, διεξάγει αγώνα για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του έργου του, αποτυπώνονται στις μηνιαίες ανακοινώσεις-Δελτία του. Τα αποτελέσματα αυτά το έχουν καταξιώσει στη συνείδηση των πολιτών και μόνο ο κ. Τσίπρας φαίνεται να τα αγνοεί ή να τα χρησιμοποιεί επιλεκτικά.
Ωστόσο ανώτατα στελέχη του υπουργείου επεσήμαναν τα εξής:
Η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν επιτυγχάνεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, ούτε με στημένες παραστάσεις, αλλά με σκληρή δουλειά και συγκεκριμένες δράσεις.
Τα τελευταία δύο χρόνια, η Κυβέρνηση, στη βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών, προώθησε σειρά παρεμβάσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και εξόπλισε τις ελεγκτικές υπηρεσίες με όλα τα νομικά εργαλεία για την αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και ισότητας και την επίτευξη μεγαλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης από εκείνους που στο παρελθόν δεν εκπλήρωναν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:
- Στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εντάχθηκαν διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, που υπάρχουν και σε άλλα προηγμένα φορολογικά συστήματα, όπως είναι το κριτήριο της χώρας πραγματικής διοίκησης για τις εξωχώριες εταιρείες και οι διατάξεις για ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις.
- Στο νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας περιλήφθηκε νέα διάταξη για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής κατά το πρότυπο που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση συναλλαγών που δεν έχουν οικονομικό σκοπό και περιεχόμενο, αλλά μόνο την εκμετάλλευση κενών της νομοθεσίας για να υπάρχουν φορολογικά οφέλη.
- Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο και τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή του μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο μειώνει στο ελάχιστο τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων των ελεγκτικών υπηρεσιών με διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
- Θεσπίστηκε το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος στις περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού ή πραγματοποίησης δαπανών που δεν δικαιολογούνται στη βάση των περιουσιακών στοιχείων.
- Κατέστη δυνατή η διενέργεια προσωρινού ελέγχου σε φυσικά πρόσωπα, ο οποίος εστιάζει σε συγκεκριμένα πεδία ελέγχου, χωρίς να αποκλείεται μελλοντικός επανέλεγχος, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ελεγκτικής διαδικασίας.
- Εκσυγχρονίσθηκε η νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
- Προβλέφθηκε διαδικασία απενεργοποίησης των Αριθμών Φορολογικού Μητρώου όσων αποδεδειγμένα διαπράττουν αδικήματα φοροδιαφυγής.
Η κυβέρνηση, συνεπώς, απέδειξε και αποδεικνύει, σε καθημερινή βάση, τη σταθερή βούλησή της για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αντίθετα δεν ψήφισε στη Βουλή καμία από αυτές τις παρεμβάσεις, τις οποίες αντίθετα πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ο κ. Τσίπρας είναι, συνεπώς, εκείνοι που όχι μόνο δεν μπορούν, αλλά και δεν θέλουν την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.


loading...