Με πολλά κενά ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στη Σάμο

Με τουλάχιστον 90 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά στη Σάμο, ενώ λιγότερα είναι τα κενά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα 30 είναι τα κενά σε νηπιαγωγούς και 59 σε δασκάλους. Σύμφωνα με τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Παναγιώτη Ζαβουδάκη, τα κενά είναι περισσότερα από πέρυσι και αναμένεται η συμπλήρωσή τους με αναπληρωτές που έχουν ήδη ζητηθεί. 

Μεγαλύτερο ωστόσο θα είναι το πρόβλημα της κάλυψης των κενών σε καθηγητές φυσικής αγωγής και ξένων γλωσσών στα δημοτικά σχολεία, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί πλεονάζοντες καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση που κάθε χρόνο κάλυπταν τα συγκεκριμένα κενά.

Για το θέμα της υποβάθμισης των τεσσάρων δημοτικών σχολείων, Φούρνων, Κοκκαρίου, Κοντακείκων και Παγώνδα από 6θέσια σε 4θέσια, ο κ. Ζαβουδάκης δήλωσε κατηγορηματικά αντίθετος στην απόφαση της περιφερειακής Διεύθυνσης που εδρεύει στην Μυτιλήνη, ενώ με έγγραφό του ζήτησε την ανάκληση της απόφασης με την αιτιολογία, ότι τα συγκεκριμένα σχολεία λειτουργούν σε απομακρυσμένα χωριά, ενώ τα παιδιά που φοιτούν σε αυτά έχουν δικαίωμα στην ποιοτική μόρφωση και πρόσβαση στην παιδεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μόνο το σχολείο των Φούρνων δεν θα υποβαθμιστεί, ενώ το δημοτικό σχολείο Βαθέος θα αναβαθμιστεί από 6θέσιο σε 7θέσιο.