Να και κάτι που δεν βλέπεις κάθε μέρα. Παιδική χαρά για παιδιά με αναπηρία!

Το παιχνίδι σε μια παιδική χαρά.
Φαντάζομαι πόσο δύσκολο θα είναι, για μια μάνα, να περνάει με το ανάπηρο παιδί της έξω από μια παιδική χαρά και να την ρωτάει γεμάτο απορία, γιατί δεν μπορεί να χαρεί και αυτό όπως και οι άλλοι συνομήλικοί του!
Στον δήμο Καβάλας όμως κάποιος το έκανε. Κάποιος συμμερίστηκε εκείνους τους ανθρώπους και έπραξε το σωστό και το αυτονόητο για άλλες χώρες. Να ζητήσει να φτιαχτεί μια παιδική χαρά για παιδιά με αναπηρία.